Regulamentul concursului Tom FORD

Regulamentul concursului 2 x SETURI CADOU TOM FORD

1. Organizatorul concursului

Concursului “2 X SETURI CADOU TOM FORD” este organizat de SC OPTIVOG LENS SRL, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.: J02/82/2015, având Cod Unic de Înregistrare: RO34016745, în calitate de organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

2. Zona de desfăşurare a campaniei:

Concursul este organizat şi se desfăşoară în magazinele fizice Optivog si in magazinul online www.optivog.ro.

3. Perioada desfășurării concursului:

Concursul va începe pe data de 15.04.2021, ora 09:00, și va dura până pe 15.06.2021, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

4. Dreptul de participare

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV  ai Organizatorului.

Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5. Protecția datelor cu caracter personal

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

6. Regulamentul Concursului

Achiziționează oricăre produs Tom Ford în perioada 15.04.2021 – 15.06.2021 din magazinele fizice Optivog sau magazinul online www.optivog.ro și intri automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele două seturi cadou Tom Ford Black Orchid. Mai multe produse Tom Ford înseamnă mai multe șanse de câștig. Câștigătorul nu are posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului, nici acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbul premiului cu alt produs.

7. Premiul concursului

Ȋn cadrul acestui Concurs sunt acordate două seturi Tom Ford Black Orchid, prin tragere la sorți, fiecare conținând o apă de parfum unisex Black Orchid de 50 ml și travel size de 10 ml.

8. Tragerea la sorți și desemnarea câștigătorului

Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de către Organizator în data de 16.06.2021.

La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

Pentru premiu se vor extrage doi câștigători diferiți. În cazul în care câştigătorii nu pot fi anunţati timp de 3 zile sau nu respectă Regulamentului Concursului se va alege un nou câștigător.

9. Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 15.06.2021, ora 23.59:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

You have successfully subscribed!
This email has been registered