Regulamentul concursului Giveaway 1x Voucher Cadou 1000 RON

Regulamentul concursului Giveaway 1x Voucher Cadou 1000 RON

1. Organizatorul concursului

Concursului “Giveaway 1 x Voucher 1000 RON” este organizat de SC OPTIVOG LENS SRL, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.: J02/82/2015, având Cod Unic de Înregistrare: RO34016745, în calitate de organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

2. Zona de desfăşurare a campaniei:

Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online, pe pagina de Instagram a companiei Optivog (www.instagram.com/optivog)

3. Perioada desfășurării concursului:

Concursul va începe pe data de 9.08.2022, ora 19:00, și va dura până pe 21.08.2020, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

4. Dreptul de participare

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului și rudele pana la gradul IV ai Organizatorului.

Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5. Protecția datelor cu caracter personal

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

6. Regulamentul Concursului

Utilizatorii se pot înscrie în concurs in perioada 9.08.2022 – 21.08.2022, astfel:

1.      Follow la pagina de Instagram @optivog (www.instagram.com/optivog)

2.      Tag 3 prieteni, avand conturi active pe Instagram.

3.      Participanții trebuie să aibă posibilitatea de a valorifica Voucherul în magazinul Optivog din Shopping City Satu Mare.

7. Premiul concursului

Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorți, un voucher în valoare de 1000 RON, valabil până în data de 22.09.2022 pentru cumpărături efectuate exclusiv în magazinul Optivog din Shopping City Satu Mare. Voucherul cadou poate fi utilizat pentru achiziţia oricăror produse din ofertă, cu excepția lentilelor de contact și accesoriilor de întreținere a acestora. Câștigătorul nu are posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului si nici acordarea contravalorii în bani a premiului. 

Voucherul poate fi folosit o singură dată, într-o singură tranzacție. În cazul în care valoarea cumpărăturilor depăşeşte valoarea voucherului, diferenţa va fi achitată prin orice alt mijloc de plată acceptat în magazinul Optivog. Suma rămasă neutilizată nu poate fi rambursată.

8. Tragerea la sorți și desemnarea câștigătorului

Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de către Organizator în data de 22.08.2022. Câștigătorul va fi anunțat în mesaj privat și public la postarea concursului.

La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

Pentru premiu va fi extras un câștigător. În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat timp de 3 zile sau nu respectă Regulamentului Concursului se va alege un nou câștigător.  În cazul în care câștigătorul nu poate valorifica Voucherul în magazinul Optivog din Shopping City Satu Mare, se va alege un nou câștigător. 

Voucherul va fi trimis câștigătorului prin email.

9. Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 21.08.2022, ora 23.59:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

You have successfully subscribed!
This email has been registered