Christmas Giveaway

Regulamentul concursului "Christmas GIVEAWAY"

1. Organizatorul concursului

Concursului “Christmas GIVEAWAY” este organizat de SC OPTIVOG LENS SRL, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.: J02/82/2015, având Cod Unic de Înregistrare: RO34016745, în calitate de organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

2. Zona de desfăşurare a campaniei:

Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online, pe pagina de Instagram a companiei Optivog (www.instagram.com/optivog)

3. Perioada desfășurării concursului:

Concursul va începe pe data de 04.12.2021, ora 18:00, și va dura până pe 12.12.2021, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

4. Dreptul de participare

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

Nu pot participa la acest concurs rudele până la gradul IV  ai Organizatorului.

Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5. Protecția datelor cu caracter personal

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

6. Regulamentul Concursului

Utilizatorii se pot înscrie în concurs in perioada 04.12.2021 – 12.12.2021, astfel:

1.      Follow la pagina de Instagram @optivog (www.instagram.com/optivog)

2.      Tag 3 prieteni, avand conturi active pe Instagram.

3.      Participanții trebuie să dețină un profil real de Instagram.

7. Premiul concursului

Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sorți, o pereche de cercei "For Art's Sake Vase Earrings". Câștigătorul nu are posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului, nici acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbul premiului cu alt produs.

8. Tragerea la sorți și desemnarea câștigătorului

Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de către Organizator în data de 13.12.2021.

La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

Pentru premiu va fi extras un câștigător. În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat timp de 3 zile, nu furnizează datele de contact și livrare sau nu respectă Regulamentului Concursului se va alege un nou câștigător.

9. Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 12.12.2020, ora 23.59:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

You have successfully subscribed!
This email has been registered