Câștigă unul dintre cele 5 portofele Furla!

Regulamentul concursului “Câștigă unul dintre cele 5 portofele Furla”

1. Organizatorul concursului

Concursului “Câștigă unul dintre cele 5 portofele Furla” este organizat de SC OPTIVOG LENS SRL, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.: J02/82/2015, având Cod Unic de Înregistrare: RO34016745, în calitate de organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

2. Zona de desfăşurare a campaniei:

Concursul este organizat şi se desfăşoară printr-o serie de concursuri în magazinele fizice Optivog si in magazinul online www.optivog.ro cât și pe pagina de Instagram @optivog.

3. Perioada desfășurării concursului:

Concursul va începe pe data de 21.06.2021, ora 09:00, și va dura până pe 31.07.2021, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

4. Dreptul de participare

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV  ai Organizatorului.

Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5. Protecția datelor cu caracter personal

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

6. Regulamentul Concursului

Concursul se va desfășura în 4 etape după cum urmează:

1. Săptămâna 21.06-26.06 se va desfășura primul concurs tip Giveaway pe pagina de Instagram @optivog prin care se câștigă unul dintre cele 5 portofele Furla. Pentru participare, concurenții trebuie să urmărească pagina de Instagram @optivog și să menționeze trei persoane cu cont activ de Instagram. În data de 27.06.2021 se va alege câștigătorul prin tragere la sorți electronică.

2. Săptămâna 28.06-03.07 se va desfășura al doilea concurs tip Giveaway pe pagina de Instagram @optivog, prin care se câștigă unul dintre cele 5 portofele Furla. Pentru participare, concurenții trebuie să urmărească pagina de Instagram @optivog și să menționeze trei persoane cu cont activ de Instagram. În data de 04.07.2021 se va alege câștigătorul prin tragere la sorți electronică.

3. Săptămâna 05.07-10.07 se va desfășura al treilea concurs tip Giveaway pe pagina de Instagram @optivog, prin care se câștigă unul dintre cele 5 portofele Furla Pentru participare, concurenții trebuie să urmărească pagina de Instagram @optivog și să menționeze trei persoane cu cont activ de Instagram. În data de 11.07.2021 se va alege câștigătorul prin tragere la sorți electronică.

4. Cele două comenzi cu valoarea cea mai mare din perioada 21.06-31.07.2021 care conțin o ramă de ochelari Furla vor primi cadou unul dintre cele două portofele Furla. Valoarea comenzii se cumulează cu valoarea altor rame de ochelari, ochelari de soare sau lentile doar dacă comenzile se efectuează în același timp.

7. Premiile concursului

Ȋn cadrul acestui Concurs sunt acordate 5 portofele Furla.

8. Tragerea la sorți și desemnarea câștigătorului

Tragerea la sorţi va fi electronică.  În cazul în care câştigătorii nu pot fi anunţati timp de 3 zile sau nu respectă Regulamentului Concursului se va alege un nou câștigător.

9. Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31.07.2021, ora 23.59:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

You have successfully subscribed!
This email has been registered